Site Update Date: 22 Oct 2021 04:36 PM
School Notices

(CBSE Affiliation No.1130613)

 
Teaching Staff - 2017-18
Sr. No. Name
1 Principal Dr. (Mrs.) Anjali Gurjar
2 Rajashree Peshave
3 Rohini Joglekar
4 Dinesh Bandila
5 Rajeshree Deshpande
6 Sonal Deotale
7 Geeta Kulkarni
8 Minakshi Sharma
9 Gauri Gogte
10 Priya Kulkarni
11 Tejaswini Vaishampayan
12 Vidya Mamil
13 Sangita Patil
14 Dipti Khirid
15 Sheetal Chandane
16 Anuradha Khot
17 Sonal Kulkarni
18 Deepali Sovani
19 Nilam Dupade
20 Reshma Dani
21 Kranti Kulkarni
22 Sonal Pande
23 Pallavi Date
24 Nilima Ghate
25 Geeta Paramekanthi
26 Aarti Joshi
27 Anuaradha Raskar
28 Beena Pillai
29 Seema Baiju
30 Deepti Sarode
31 Jayashree Shinde
32 Anand Divekar
33 Pratibha Wadekar
34 Chaitrali Aklujkar
35 Nirmala Sundaram
36 Mahesh Mane
37 Carol Sanfrancis
38 Anjali Joshi
39 Shrungali Gupte
40 Deepali Joshi
41 Vaishali Sasode
42 Priya Mishra
43 Sangita Biswas
44 Sampada Lonkar
45 Aparna Joshi
46 Namrata Bajaj
47 Aparna Kulkarni
48 Arti Sarvate
49 Nachiket Jogalekar
50 Vinod Jadhav
51 Nikita Ingle
52 Chetan Bhandwalkar
53 Nayna More
54 Prachi Takawale
55 Dilip Pawar
56 Priti Singh
57 Vimal Pansare
58 Varsha Deshmukh
59 Manju Mittal
60 Parag Pandav
61 Ganesh Yadav
62 Kaustubh Patil
63 Suraj Doshi
64 Pritam Kulkarni
65 Shweta Kudale
66 Neha Navrange
67 Pournima Bhosale
68 Sharmishtha Bhandarkar
69 Uttam M.Chavan